Browser Detection Question

Tegen welke administratieve knelpunten loopt u aan in uw dagelijks werk? En heeft u al gemerkt dat de regeldruk minder wordt door de acties uit het actieplan (Ont)Regel de Zorg? Met deze enquête brengt KPMG in opdracht van het ministerie van VWS uw ervaringen in kaart.

Het actieplan (Ont)Regel de Zorg draait om u als professional in de zorg. Zolang u niet merkt dat de regeldruk minder wordt, is er nog werk aan de winkel!

Wij willen u daarom vragen deze enquête in te vullen. Wij verwerken uw antwoorden volledig anoniem.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage! 

Ministers Hugo de Jonge en Bruno Bruins willen graag weten waar zorgprofessionals tegenaan lopen. Naar aanleiding van jullie feedback kiezen ze daarom allebei een zorginstelling uit waar ze met het personeel willen doorpraten over de uitkomsten van het onderzoek.