Browser Detection Question

In 2018 heeft het ministerie van VWS het programma [Ont]Regel de Zorg uitgebracht. Dit programma bevat voor negen zorgsectoren maatregelen om de ervaren regeldruk terug te dringen.

Met deze enquête brengt KPMG, in opdracht van het ministerie van VWS, uw ervaringen met betrekking tot regeldruk in kaart. Tegen welke administratieve knelpunten loopt u aan in uw dagelijks werk? In 2019 is de ervaren regeldruk door professionals ook in kaart gebracht. Om te meten of het actieplan [Ont]Regel de Zorg effect heeft, doen we nu een tweede meting.

Wij willen u daarom vragen deze enquête in te vullen. Wij verwerken uw antwoorden anoniem.

Alvast hartelijk dank voor uw bijdrage!

Logo% 20ontregel% 20de% 20zorg