Welke beschrijving is voor u het meest van toepassing?

Ik ben..... 

  • Veehouder (houder productiedieren)
  • Dierenarts
  • Student Universiteit
  • Student HBO
  • Docent / onderzoeker Universiteit
  • Docent HBO
  • Handel in dieren / dierbenodigdheden
  • anders, namelijk...